Tillbaka till förstasidan

Atlantis upptäckt?

 

Sedan 2007 har jag noga studerat hypotesen att Medelhavet återfylldes för 5500 år sedan och översvämmade civilisationens centrum. Det finns ca 270 myter om en global översvämning inklusive Bibelns Noa och Atlantis.

Tveklöst har en dramatisk händelse ägt rum som fortfarande inte är identifierad. Med beaktande av de senaste rönen inom vetenskapen så sammanfaller dessa med myterna och min framlagda hypotes. Vedertagen historiebeskrivning har däremot misslyckats med att förklara myterna och den stämmer inte alls med vetenskapens senaste upptäckter.

Det blåser således rejäl medvind för en omvärdering av vår historiebeskrivning och vårt ursprung. Flera nya upptäckter styrker min hypotes. ( www.resmalet.se)

En lokalisering av Atlantis huvudstad Poseidopolis, Ur-Aten och egypternas huvudstad Rhakotis är med utgångspunkt i hypotesen möjliga att göra. Myter om dessa städers existens har levt vidare helt oberoende av varandra bland drabbade folk. Att hitta städerna skulle vara 10 ggr större än landstigningen på månen. Att vara med i projektet är en risk men också en mycket stor förtjänstpotential. Framförallt oerhört mycket mera spännande än andra alternativa kapitalrisker. Jag söker entusiaster vars inställning är viktigare än storleken av kapitaltillskottet. Sådana personer erbjuds en möjlighet att vara delägare i ett upplevelseföretag med uppgift att dyka ned till civilisationens vagga. Värderingen av företaget är beräknat till en miljard. Med tekningsvärde på 2,5 miljoner ger det en utväxling på 400 ggr pengarna. De formella kraven på medverkan är en positiv grundsyn och nyfikenhet. En rolig uppgift är att leverera de enkla och logiska svaren på vetenskapens olösta problem. Med min hypotes blir sambanden lättbegripliga och lösbara för varje lekman vilket talar för dess trovärdighet och genomslag. Till avsalu 40 % av företaget, 1000 teckningsposter 1000 kr/st. Vill du lära dig mera och eventuellt medverka så ta kontakt med Carl Festin, telefon 063-85086 eller carlfestin@hotmail.com. Intresseanmälan är gratis. Vid 150 % teckning av intresse skickas inbetalningskort ut i fallande turordning. Inbetalning inom tidsram ger delägarskap i Atlantis djuphavresor AB (under bildande) Många delägare ger många intressenter och mångdubbelt ökat allmänt intresse. Jag vill först erbjuda vanliga medborgare möjligheten att delta. Eventuellt osålda andelar kommer därefter att erbjudas större utvalda investerare.

För mig personligen är det absolut värsta som kan hända är att vara passiv och en dag sitta framför TV:n och torrt konstatera:

Vad var det jag sa?

Carl Festin. Gräftågränd 45,831 71 Östersund, tel 063-85086.

Forntidens världsbild. Väst uppåt, ost nedåt. Med en ca 2000 m lägre nivå stämmer Platons beskrivning exakt.

Toppen på Medelhavsryggen, Atlantis, framträder och ligger mitt emellan Herakles stoder ( Kreta och Jabal al Akhdar).

Väster om Atlantis huvudö Basileia dominerar atlanterna området över Europa, Tyrrenska landet och Libyen och omslöt havet som var deras egna innanhav, Atlanten. ( nuvarande Joniska havet). Med en återfyllnad vid ca 3500 f.kr ges svaren på 1000-tals vetenskapligt olösta frågor och svaren blir enkla och logiska.

Tillbaka till förstasidan