Back to start.

Replika av mänsklighetens viktigaste tavla.

(Möjligheten att beställa en replika har upphört. 7/6 2018.)

Copyright theories and text: Carl Festin. 

Copyright pictures: Shared by Carl Festin and illustrator.

Världens dyraste tavla, (2 500) 4 000* milj SEK.

Tavlan visualiserar Poseidopolis och är gjord av Bo Torstemo, Salsån, Hackås på Carl Festins beskrivningar utifrån de detekteringar som gjordes i början januari 2015. Tavlan överlämnades till Carl Festin 6/3 2015 som lät publicera den på hemsidan www.resmalet.se. Tavlan markerar betydelsen av bevisningen som helt förändrar mänsklighetens historieskrivning, Medelhavets återfyllnad vid ca 3500 f.kr.  * Den 15/11 såldes på Cristies för 400 miljoner dollar plus avgifter totalt 450 miljoner eller 3,8 miljarder. Världens viktigaste tavla skall vara världens dyraste. Därför korrigeras priset till 4 miljarder.

Tavlan ”Salvator Mundi” av Leonardo da Vinci som länge troddes vara förlorad har sålts på auktion i New York för rekordsumman 450 miljoner dollar, motsvarande ungefär 3,8 miljarder kronor.

Ingen historiskt viktigare tavla kommer någonsin att göras. Priset för tavlan styrs av marknadspriset på tavlor och skall vara världens dyraste. Den hittills dyraste sålda är The card player, Paul Cézanne, såld till staten Qatar för 250 miljoner dollar. Poseidopolis Atlantis marknadspris är därför högre och är nu till salu för 2 500 miljoner SEK.

Replika. 1 000 000 SEK.

Tjugo stycken replika av tavlan är utlovad till försäljning. Dessa skall ha ett, annat och gemensamt för alla, något större mått än orginalet. Replika benäms numrerade och signerade kopior som är gjorda av orginalets konstnär. I detta fall Bo Torstemo. Dessa målas på beställning till priset för varje replika av en miljon kronor. För att nå ett intressant klientel, historiskt kompetenta och intresserade, har en finansieringsmodell helt utan finansiell risk och enbart med ett kapital av 20000 Sek tagits fram. Se nedan.

 Finansieringsmodell.

Tavlornas validering och värdetillväxt är direkt avhängigt kunskaper. Med 20 stycken replika kan var och en med historiskt intresse och kompetens göra sig till sin egen lyckas smed. På www.resmalet.se finns sammanfattat vad som är mänsklighetens sanna historia och genom att lära sig den lyfter man även sin egen replikas värde. Köpeavtal enligt exempel nedan.

Avtal.

Beställaren, köparen av replika, betalar 20 000 kr.

Full likvid eller återköp.

Köparen har då förturen att två år efter köpedatum erlägga full köpeskilling plus ränta 100 000 = 1 100 000 eller låta den återlösas av säljaren för 20 000 kr. (För köpare såldes helt riskfritt.)

Överlåtelse.

Köparen har under det tvååriga innehavet rätten att mot marknadsvärde sälja/överlåta replikan till annan ägare. Vinsten delas 50/50 mellan överlåtaren och Carl Festin vilket innebär enligt modell: Överlåtelsepris = (20 000 + vinst ).

Om köparen innan två år överlåter replika till annan godkänd köpare upplöses ömsesidiga åtaganden till förmån för nytt avtal mellan ny köpare och Carl Festin.

Nytt finansieringsavtal vid överlåtelse.

Efter full likvid av godkänd ny köpare tecknas ny finansiering från överlåtelsedatum med förlängning 2 år.

Nytt finansieringsavtal tecknas mellan ny godkänd köpare och Carl Festin eller utsedd företrädare till kostnaden 2000 + moms.

 Kontroll.

På startsidan finns länken ECS. Back to start. Där finns en beskrivning på hur man själv kan använda Google Earth för att kontrollera struktuererna och inbjudan till att hitta nya. Det finns sannolikt hundratals större byggnader och konstruktioner som på detta vis går att upptäcka. ECS står för Extreme Citizen Science och innebär att vanliga medborgare är vetenskapen behjälplig. Exempelvis har man via dator gett allmänheten tillgång till trasiga pergament och låta dem pussla ihop dessa till läsbara bitar och ark. Så ökas antalet ögon och mantimmar tusenfalt för att driva kunskapen vidare. Direkt till sidan: ECS. Finns även möjligheten att för frågor ta personlig kontakt.

Östersund den 1/8 2015

Carl Festin, Gräftågränd 45

831 71 Östersund

Tel 063 85086.